Історія/История/History/Historia

(2018-2020)

UA:

2018

 • 17 січня. Виповнилося 1500 днів проекту.
 • 2 лютий. Додані послуги з розшифрування аудіо-записів.
 • 14 квітня. Засновнику інтернет-видавництву УНБ виповнилося 25 років.
 • 27 квітня. Виповнюється 1600 днів проекту.
 • 5 серпня. Виповнюється 1700 днів проекту.
 • 25 жовтня. Інтернет-видавництво УНБ в зв'язку з прийнятим законом України 5670-Д (ухвалити 4 жовтня 2018 роки) вирішило відмовитися від відео російською мовою. Українізація також торкнулася і залишків брошур як "Клуб справжніх кухарів" і "Подорож в країну розваг". Але ось інформація на сайті, а також неперіодичні відео-книги як і раніше публікуються російською мовою.
 • 13 листопада. Виповниться 1800 днів проекту.
 • 9 грудня. Ювілей у інтернет-видавництва УНБ - 5 років.

2019

 • 4 січня. Олександр Ярош знову знімає влоги російською мовою.
 • 11 лютого. Перший телеефір (стрім) каналу УНБ.
 • 21 лютого. Виповнюється 1900 днів проекту.
 • 1 червня. Ювілей в історії інтернет-видавництва УНБ - виповнюється 2000 днів.
 • 6 липня. Придуманий нікнейм для проекту УНБ - це нікнейм UINDBASE (читається як ю-інд-бейс), розшифровуєтся як Universal Independent Base. Також цей нік зареєстрований на сайті Nick-Name.Ru.
 • 16 липня. Новини на сайті проекту публікуються українською мовою, в зв'язку зі вступом в силу закону "Про забезпечення і функціонування української мови як державної". Однак статті як завжди публкуются українською та російською мовою.
 • 20 серпня. Змінилося оформлення в стрім, змінився логотип і заставки каналу.
 • 24 серпня. Змінився дизайн сайту проекту. А також на YouTube-каналі видавництва змінилося назву на UINDBASE.
 • 1 вересня. Проект тепер став розшифровуватись "Універсальна Незалежна База".
 • 27 жовтня. Нік каналу на Twitch змінився з alexandrjarosh на uindbase.
 • 30 жовтня. Вийшов останній 25-ий номер брошури "Подорож в країну розваг".
 • 9 грудня. Вийшов останній 25-ий номер брошури "Клуб справжніх кухарів". Також в цю дату УНБ виповнилося 6 років.

2020

 • 1 січня. Ребрендинг проекту. Інтернет-видавництво УНБ змінює назву на UINDBASE. А також змінює логотип проекту. Кириличні літери на логотипі тепер замінені латиницею.
 • 13 січня. Змінений шрифт на сайті. Шрифт такий же, як на логотипі UINDBASE, фірмовий шрифт.
 • 20 січня. Телеканал UINDBASE припинив мовлення на платформі Twitch. Власником каналу пояснюється наступна причина, за якими канал на Twich більше не функціонує: "Канал був видалений з платформи Twitch, через те, що стрімерша під ніком rootyasha забанили мене в чаті, причому несправедливо. Мені писали капощі, і я себе випадково розрекламував. навіть в приватне повідомлення можна нічого написати, та ще й постійно нав'язувалася в рекомендаціях ".
 • 9 лютого. Було прийнято рішення, що новини на сайті UINDBASE будуть публікуватися на 4-х мовах: українська, російська, англійська та польська. Так як на сайт заходять відвідувачі не тільки з України, а й з Росії та інших країн СНД, і всього світу.
 • 13 лютого. Був зареєстрований фірмовий e-mail проекту uindbase@mail.ua.
 • 16 лютого. Змінено посилання на сторінки, а саме їх номери через резервну копію.
 • 7 березня. Телеканал UINDBASE повернувся на Twitch. Але поки під ніком alexanderyarosh93.
 • 27 березня. Виповнилося 2300 днів проекту.
 • 7 квітня. Телеканал UINDBASE знову пішов з платформи Twitch. І власником каналу оголошується причина, за якими канал на Twitch більше не функціонує: "Канал UINDBASE знову пішов з платформи Twitch, тому що в чаті каналу JastKitty мені писали, що я кіберзлочинець. Тому що я створив вінлокер, який я хотів перевірити на своєму комп'ютері , висилав, і тоді я вирішив припинити це, оскільки це шахрайство. Але мене все одно вважали кіберзлочинців. Більше я туди ніколи не повернуся ".
 • 1 липня. Частково змінено оформлення каналу. Ефірний логотип той же, і на тому ж місці, але піднятий вище на пару пікселів. Хронометр (годинник) тепер знаходиться під ефірним логотипом каналу.
 • 5 липня. Виповнилося 2400 днів проекту.
 • 13 жовтня. Виповнилося 2500 днів проекту. днів проекту.

RUS:

2018

 • 17 января. Исполнилось 1500 дней проекту.
 • 2 февраля. Добавлены услуги по расшифровке аудио-записей.
 • 14 апреля. Основателю интернет-издательству УНБ исполнилось 25 лет.
 • 27 апреля. Исполняется 1600 дней проекту.
 • 5 августа. Исполняется 1700 дней проекту.
 • 25 октября. Интернет-издательство УНБ в связи с принятым законом Украины 5670-Д (принят 4 октября 2018 года) решило отказаться от видео на русском языке. Украинизация также коснулась и оставшимся брошюрам как "Клуб настоящих поваров" и "Путешествие в страну развлечений". Но вот информация на сайте, а также непериодические видео-книги по-прежнему публикуются на русском языке.
 • 13 ноября. Исполнится 1800 дней проекту.
 • 9 декабря. Юбилей у интернет-издательства УНБ - 5 лет.

2019

 • 4 января. Александр Ярош снова снимает ВЛОГи на русском языке.
 • 11 февраля. Первый телеэфир (стрим) канала УНБ.
 • 21 февраля. Исполнится 1900 дней проекту.
 • 1 июня. Юбилей в истории интернет-издательства УНБ - исполняется 2000 дней.
 • 6 июля. Придуман никнэйм для проекта УНБ - это никнэйм UINDBASE (читается как ю-инд-бэйс), расшифровывется как Universal Independent Base. Также этот ник зарегистрирован на сайте Nick-Name.Ru.
 • 16 июля. Новости на сайте проекта публикуются на украинском языке, в связи со вступлением в силу закона "Об обеспечении и функционировании украинского языка как государственного". Однако статьи по прежнему публкуются на украинском и русском языке.
 • 20 августа. Поменялось оформление в стримах, поменялся логотип и заставки канала.
 • 24 августа. Поменялся дизайн сайта проекта. А также на YouTube-канале издательства поменялось название на UINDBASE.
 • 1 сентября. Проект теперь стал расшифровываться как "Универсальная Независимая База".
 • 27 октября. Ник канала на Twitch поменялся из alexandrjarosh на uindbase.
 • 30 октября. Вышел последний 25-ый номер брошюры "Путешествие в страну развлечений".
 • 9 декабря. Вышел последний 25-ый номер брошюры "Клуб настоящих поваров". Также в эту дату УНБ исполнилось 6 лет.

2020

 • 1 января. Ребрендинг проекта. Интернет-издательство УНБ меняет название на UINDBASE. А также меняет логотип проекта. Кириллические буквы на логотипе теперь заменены латиницей.
 • 13 января. Изменён шрифт на сайте. Шрифт такой же, как на логотипе UINDBASE, фирменный шрифт.
 • 20 января. Телеканал UINDBASE прекратил вещание на платформе Twitch. Владельцем канала объясняется следующая причина, по которым канал на Twich больше не функционирует: "Канал был удален с платформы Twitch, по причине того, что стримерша под ником rootyasha забанила меня в чате, причем несправедливо. Мне писали капощи, и я себя случайно разрекламировал. Даже в личное сообщение нельзя ничего написать, да еще и постоянно навязывалась в рекомендациях".
 • 9 февраля. Было принято решение, что новости на сайте UINDBASE будут публиковаться на 4-х языках: украинский, русский, английский и польский. Так как на сайт заходят посетители не только из Украины, а и из России и других стран СНГ, и всего мира.
 • 13 февраля. Был зарегистрирован фирменный e-mail проекта uindbase@mail.ua.
 • 16 февраля. Изменены ссылки на страницы, а именно их номера через резервное копирование проекта.
 • 7 марта. Телеканал UINDBASE вернулся на Twitch. Но пока под ником alexanderyarosh93.
 • 27 марта. Исполнилось 2300 дней проекту.
 • 7 апреля. Телеканал UINDBASE снова ушёл с платформы Twitch. И владельцем канала объявляется причина, по которым канал на Twitch больше не функционирует: "Канал UINDBASE снова ушёл из платформы Twitch, потому что в чате канала JastKitty мне писали, что я киберпреступник. Потому что я создал винлокер, который я хотел проверить на своем компьютере, высылал, и тогда я решил прекратить это, поскольку это мошенничество. Но меня все равно считали киберпреступником. Больше я туда никогда не вернусь".
 • 1 июля. Частично изменено оформление канала. Эфирный логотип тот же, и на том же месте, но приподнят выше на пару пикселей. Хронометр (часы) теперь находится под эфирным логотипом канала.
 • 5 июля. Исполнилось 2400 дней проекту.
 • 13 октября. Исполнилось 2500 дней проекту.

ENG:

2018

 • January 17. 1500 days have passed for the project.
 • February 2. Added services for decoding audio recordings.
 • April 14. The founder of the online publishing house UIB turned 25 years old.
 • April 27. Turns 1600 days of the project.
 • August 5. 1700 days to the project are executed.
 • October 25. The online publishing house UIB, in connection with the adopted law of Ukraine 5670-D (adopted on October 4, 2018), decided to abandon the video in Russian. Ukrainization also touched on the remaining brochures like "Club of real chefs" and "Travel to the country of entertainment." But here the information on the site, as well as non-periodic video books, are still published in Russian.
 • November 13. 1800 days of the project will be completed.
 • December 9. The anniversary of the online publishing house of the UIB is 5 years.

2019

 • January 4. Alexander Yarosh again removes Vlogs in Russian.
 • February 11. The first television (stream) channel of the UIB.
 • February 21. 1900 days of the project will be completed.
 • June 1. Anniversary in the history of the online publishing house of the UIB - marks 2000 days.
 • July 6. A nickname was invented for the UIB project - this is the UINDBASE nickname, stands for Universal Independent Base. Also, this nickname is registered on the site Nick-Name.Ru.
 • July 16. News on the project’s website is published in Ukrainian, in connection with the entry into force of the law “On ensuring and functioning of the Ukrainian language as the state language”. However, articles are still published in Ukrainian and Russian.
 • August 20. The design in the streams has changed, the logo and screensavers of the channel have changed.
 • August 24. The design of the project site has changed. And also on the publisher’s YouTube channel, the name changed to UINDBASE.
 • September 1. The project now began to be deciphered as "Universal Independent Base".
 • October 27. The channel nickname on Twitch changed from alexandrjarosh to uindbase.
 • October 30. The last 25th issue of Travel to the Land of Amusement brochure has been released.
 • December 9. The last 25th issue of the Club of Real Chefs brochure has been released. Also on this date, the UIB turned 6 years old.

2020

 • January 1. Rebranding the project. The online publisher of UIB changes its name to UINDBASE. It also changes the logo of the project. Cyrillic letters on the logo are now replaced with Latin letters.
 • January 13. The font on the site has been changed. The font is the same as on the UINDBASE logo, a corporate font.
 • January 20. UINDBASE TV channel stopped broadcasting on the Twitch platform. The owner of the channel explains the following reason why the channel on Twich is no longer functioning: "The channel was removed from the Twitch platform, because the streamer under the nickname Rootyasha banned me in the chat, and it was unfair. They wrote me the cabbage and I accidentally advertised myself. "You can’t write anything even in a personal message, and it’s constantly imposed on you in recommendations."
 • February 9. It was decided that the news on the UINDBASE website will be published in 4 languages: Ukrainian, Russian, English and Polish. Since visitors come to the site not only from Ukraine, but also from Russia and other CIS countries, and the whole world.
 • February 13. Registered e-mail of the project uindbase@mail.ua was registered.
 • February 16. Changed the links to the pages, namely their numbers through the backup of the project.
 • March 7. UINDBASE has returned to Twitch. But while under the nickname alexanderyarosh93.
 • March 27. 2300 days have passed for the project.
 • April 7. UINDBASE TV channel again left the Twitch platform. And the owner of the channel is declared the reason why the channel on Twitch is no longer functioning: "The UINDBASE channel again left the Twitch platform, because in the chat of the JastKitty channel they wrote to me that I was a cybercriminal. Because I created a winlocker that I wanted to check on my computer , sent, and then I decided to stop it, because it's a fraud. But I was still considered a cybercriminal. I will never return there again. "
 • July 1. Partially changed the design of the channel. The ethereal logo is the same, and in the same place, but raised a couple of pixels higher. The chronometer (watch) is now under the channel’s etheric logo.
 • July 5. 2400 days have passed for the project.
 • October 13. 2500 days have passed for the project.

PL:

 

2018

 • 17 stycznia. Dla projektu minęło 1500 dni.
 • 2 lutego Dodano usługi dekodowania nagrań audio.
 • 14 kwietnia. Założyciel internetowego wydawnictwa UNB skończył 25 lat.
 • 27 kwietnia. Okazuje się 1600 dni projektu.
 • 5 sierpnia. Wykonano 1700 dni do projektu.
 • 25 października. Internetowe wydawnictwo UNB, w związku z przyjętą ustawą Ukrainy 5670-D (przyjętą 4 października 2018 r.), Postanowiło porzucić wideo w języku rosyjskim. Ukraiństwo dotknęło także pozostałe broszury, takie jak „Klub prawdziwych szefów kuchni” i „Podróż do krainy rozrywki”. Ale tutaj informacje na stronie, a także nieperiodyczne książki wideo, są nadal publikowane w języku rosyjskim.
 • 13 listopada. 1800 dni projektu zostanie zakończonych.
 • 9 grudnia. Rocznica internetowego wydawnictwa UNB to 5 lat.

2019

 • 4 stycznia. Alexander Yarosh ponownie usuwa Vlogi po rosyjsku.
 • 11 lutego. Pierwszy kanał telewizyjny (strumień) UNB.
 • 21 lutego. 1900 dni projektu zostanie zakończonych.
 • 1 czerwca. Rocznica w historii internetowego wydawnictwa UNB - oznacza 2000 dni.
 • 6 lipca. Pseudonim został wynaleziony dla projektu UNB - jest to pseudonim UINDBASE, czyli Universal Independent Base. Ponadto ten pseudonim jest zarejestrowany na stronie Nick-Name.Ru.
 • 16 lipca. Wiadomości na stronie internetowej projektu są publikowane w języku ukraińskim w związku z wejściem w życie ustawy „O zapewnieniu i funkcjonowaniu języka ukraińskiego jako języka państwowego”. Artykuły są jednak nadal publikowane w języku ukraińskim i rosyjskim.
 • 20 sierpnia. Projekt w strumieniach zmienił się, zmieniło się logo i wygaszacze ekranu kanału.
 • 24 sierpnia. Projekt strony projektu zmienił się. A także na kanale wydawcy w YouTube zmieniono nazwę na UINDBASE.
 • 1 września. Projekt zaczął być odczytywany jako „Universal Independent Base”.
 • 27 października. Pseudonim kanału na Twitchu zmienił się z alexandrjarosh na uindbase.
 • 30 października. Opublikowano 25. wydanie broszury „Podróż do krainy rozrywki”.
 • 9 grudnia. Wydano ostatnie 25 wydanie broszury Club of Real Chefs. Również w tym dniu UNB skończyła 6 lat.

2020

 • 1 stycznia. Zmiana nazwy projektu. Internetowy wydawca UNB zmienia nazwę na UINDBASE. Zmienia również logo projektu. Litery cyrylicy na logo są teraz zastępowane literami łacińskimi.
 • 13 stycznia. Czcionka na stronie została zmieniona. Czcionka jest taka sama jak na logo UINDBASE, czcionka firmowa.
 • 20 stycznia. Kanał telewizyjny UINDBASE przestał nadawać na platformie Twitch. Właściciel kanału wyjaśnia następujący powód, dla którego kanał na Twichu już nie działa: „Kanał został usunięty z platformy Twitch, ponieważ streamer pod pseudonimem rootyasha zbanował mnie na czacie i było to niesprawiedliwe. Napisali mi kapustę, a ja przypadkowo zareklamowałem się. „Nie możesz pisać niczego nawet w osobistej wiadomości i jest to narzucane na ciebie w zaleceniach”.
 • 9 lutego. Zdecydowano, że wiadomości na stronie UINDBASE zostaną opublikowane w 4 językach: ukraińskim, rosyjskim, angielskim i polskim. Ponieważ odwiedzający przyjeżdżają na stronę nie tylko z Ukrainy, ale także z Rosji i innych krajów WNP oraz z całego świata.
 • 13 lutego. Zarejestrowany adres e-mail projektu uindbase@mail.ua został zarejestrowany.
 • 16 lutego. Zmieniono linki do stron, a mianowicie ich numery poprzez kopię zapasową projektu.
 • 7 marca. UINDBASE powrócił do Twitcha. Ale pod pseudonimem alexanderyarosh93.
 • 27 marca. Dla projektu minęło 2300 dni.
 • 7 kwietnia. Kanał telewizyjny UINDBASE ponownie opuścił platformę Twitch. A właściciel kanału został ogłoszony powodem, dla którego kanał na Twitchu już nie działa: „Kanał UINDBASE ponownie opuścił platformę Twitch, ponieważ na czacie kanału JastKitty napisali mi, że jestem cyberprzestępcą. Ponieważ stworzyłem winlockera, który chciałem sprawdzić na moim komputerze , wysłałem, a potem postanowiłem to powstrzymać, ponieważ jest to oszustwo. Ale nadal uważano mnie za cyberprzestępcę. Nigdy więcej tam nie wrócę. ”
 • 1 lipca. Częściowo zmienił wygląd kanału. Eteryczne logo jest takie samo i znajduje się w tym samym miejscu, ale podniosło się o kilka pikseli wyżej. Chronometr (zegarek) znajduje się teraz pod eterem logo kanału.
 • 5 lipca. Dla projektu minęło 2400 dni.
 • 13 października. Dla projektu minęło 2500 dni.

На замітку/На заметку/On a note/Na notatce

 

UA: Це неповна історія нашого інтернет-видавництва, так як сайт розміщений в системі Ucoz, а код кожної сторінки не може перевищувати більш, ніж 60 тисяч символів.
RU: Это неполная история нашего интернет-издательства, так как сайт размещён в системе Ucoz, а код каждой страницы не может превышать более, чем 60 тысяч символов.
ENG: This is an incomplete history of our online publisher, since the site is hosted in the Ucoz system, and the code of each page cannot exceed more than 60 thousand characters.
PL: To niekompletna historia naszego wydawcy online, ponieważ witryna jest hostowana w systemie Ucoz, a kod każdej strony nie może przekraczać więcej niż 60 tysięcy znaków.