UA: Ви також можете зв'язатися з власником інтернет-видавництва UINDBASE по контактам, розташованими нижче.

RU: Вы также можете связаться с владельцем интернет-издательства UINDBASE по контактам, расположенными ниже.

ENG: You can also contact the owner of the online publishing house UINDBASE at the contacts below.

PL: Możesz również skontaktować się z właścicielem wydawnictwa internetowego UINDBASE, korzystając z poniższych kontaktów.

Власник/Владелец/Owner/Właściciel: Александр Ярош (2013-н.в.)

E-mail: uindbase@mail.ua

Телефон (владелец): +380979208523 (основной), +380680682371

ICQ (владелец): 551273470

Дивіться і/або читайте нас в соцмережах/Смотрите и/или читайте нас в соцсетях/Watch and/or read us on social networks/Oglądaj i/lub czytaj nas w sieciach społecznościowych:

http://youtube.com/uindbase

http://vk.com/uindbase (для тех, кто из Украины, включите VPN)

http://instagram.com/uindbase

https://nick-name.ru/nickname/id1558177/

Також ви можете залишити свої питання або побажання щодо проекту в Гостьовій книзі або в чаті.

Также вы можете оставить свои вопросы или пожелания о проекте в Гостевой книге или в чате.

You can also leave your questions or wishes about the project in the Guestbook or in the chat.

Możesz również zostawić swoje pytania lub życzenia dotyczące projektu w Księdze Gości lub na czacie.

Класифікація Видів Економічної Діяльності (Україна)/Классификация Видов Экономической Деятельности (Украина)/Classification of Economic Activities (Ukraine)/Klasyfikacja działalności gospodarczej (Ukraina)

UA:

17.23 Виробництво паперових канцелярських виробів.
18.12 Друк іншої продукції.
18.13 Виготовлення друкованих форм і надання інших поліграфічних послуг.
18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення.
32.99 Виробництво іншої продукції, н.в.і.у. *
58.11 Видання книг.
58.19 Інші види видавничої діяльності.
73.11 Рекламні агентства.

* - мається на увазі під цим кодом продаж сувенірних виробів, а саме чашки, ручки, флешки, футболки з логотипом каналу UINDBASE

RU:

17.23 Производство бумажных канцелярских принадлежностей.
18.12 Печать другой продукции.
18.13 Изготовление печатных форм и предоставление других полиграфических услуг.
18.20 Тиражирование звуко-, видеозаписей и программного обеспечения.
32.99 Производство другой продукции, н.в.д.г.*
58.11 Издание книг.
58.19 Прочие виды издательской деятельности.
73.11 Рекламные агентства.

* - подразумевается под этим кодом продажа сувенирных изделий, а именно чашки, ручки, флэшки, футболки с логотипом канала UINDBASE

ENG:

17.23 Manufacture of paper stationery.
18.12 Printing of other products.
18.13 Production of printing forms and provision of other printing services.
18.20 Duplication of sound, video recordings and software.
32.99 Manufacture of other products, n.e.c. *
58.11 Book publishing.
58.19 Other publishing activities.
73.11 Advertising agencies.

* - this code means the sale of souvenirs, namely cups, pens, flash drives, T-shirts with the logo of the UINDBASE channel

PL:

17.23 Produkcja papierowych artykułów piśmiennych.
18.12 Druk innych produktów.
18.13 Produkcja form drukarskich i świadczenie innych usług drukarskich.
18.20 Powielanie nagrań dźwiękowych, wideo i oprogramowania.
32.99 Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana *
58.11 Publikowanie książek.
58.19 Pozostała działalność wydawnicza.
73.11 Agencje reklamowe.

* - ten kod oznacza sprzedaż pamiątek, czyli kubków, długopisów, pendrive'ów, koszulek z logo kanału UINDBASE